ගුරු වර්ජනයෙන් පාසල් කටයුතු අඩාලයි -(GIT) විභාගයට බාධාවක් නෑ

දිවයින පුරා ගුරුවරු ලෙඩ නිවාඩු දමා සේවයට වාර්තා නොකර වර්ජනයක්  අද (13) ආරම්භ කරනු ලැබීය. මේ හේතුවෙන් දිවයිනේ සියලු පාසල්වල කටයුතු අඩාල වී තිබුණි. 

ගුරුවරු ලෙඩ නිවාඩු දැම්මාට විභාගයට බාධාවක් නෑ‘


12 වැනි ශ්‍රේණියේ සිසුන්  සඳහා  අද (13) ඇරැඹු සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගයේ (GIT) සියලු කටයුතු කිසිදු බාධාවකින් තොරව සිදු කෙරෙන බව  විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්  සනත් පුජිත මහතා පැවසීය.
 දිවයින පුරා ගුරුවරු ලෙඩ නිවාඩු දමා  සේවයට වාර්තා නොකිරීමේ වර්ජනයක් ගෙන ගිය ද  අදාල විභාග රාජකාරී සඳහා යොදවා ඇති සියලු  ගුරුවරු මේ වන විට සේවයට වාර්තා කර ඇති බව දෙපාර්තමේනුතව කියයි. විභාග මධ්‍යස්ථාන 655 කදී  විභාගය පැවැත්වෙන අතර  කිසිදු  ගැටළුවකින් තොරව විභාගය ක්‍රියාත්මක වන බව විභාග කොමසාරිස්වරයා ජනරාල් වරයා  පැවසීය. විභාගය 18 වැනිදා තෙක් පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *